ANA SAYFA HAKKIMIZDA TOPLANTI & RESTORAN BELGELERİMİZ BİLGİLENDİRME İLETİŞİM
 
 

Bilgilendirme

 
 
 

COVID-19 Bilgilendirmesi

Otelimiz tüm hijyen kurallarına ve Covid-19'a karşı alınması gereken önlemlere göre düzenli olarak dezenfekte edilmektedi.

Otelimizde konaklarken ya da restoranımızda yemek yerken güven ve huzur içinde olabilirsiniz.

Sizler için tüm önlemlerimizi almaktayız.

----------------------------------------------------

KVKK Bilgilendirmesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi ne şekilde işlediğimiz, kimlere aktardığımız ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınız konusunda işburada bilgilendirilmektesiniz.
 

1. Veri Sorumlusu Kimdir?

Kişisel verilerinize ilişkin olarak veri sorumlusu; Levent Mahallesi, İş Kuleleri, Kule 2, 4. Levent Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik Amgen İlaç Ticaret Ltd. Şti.'dir ("Amgen"). Veri sorumlusu olmamız, kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunmasına ilişkin olarak sorumlu olduğumuz anlamına gelmektedir.
 

2.  Hangi Kişisel Verilerinizi Toplanmaktadır?

"Kişisel veri," kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Tarafımızdan toplanan kişisel verileriniz; ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi verileri içermektedir.


3. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebimiz Nedir?

Kişisel verilerinizi, temsilcilerimizin ziyareti sırasında kendileri ile paylaşarak sağlamaktasınız. Sizinle iletişim kurmamıza onay vermeniz halinde ise veri işleme dayanağı açık rızanız olmaktadır.
 

4. Kişisel Verilerinizi Hangi Üçüncü Kişiler ile Paylaşmaktayız?

Kişisel verilerinizi, yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda, her durumda Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde bulunan şartlara uygun olarak birtakım üçüncü kişilere aktarmaktayız. 


5. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Otel Tuğra Palas tarafından verilerinizin veri sorumlusu sıfatı ile işlendiği ölçüde  adresimize yazılı olarak bizzat veya posta yoluyla ya da e-posta göndermek suretiyle başvuruda bulunarak her zaman;

   kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
   kişisel verilerinizin işlenmiş ise bunlara ilişkin bilgi talep etme,
   kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   yurt içinde ve yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
   kişisel verilerin işlenmesini gerektiren amaçların ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu işlemlerin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
   kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 

Başvurunuzda, (i) ad soyad ve başvurunuz yazılı ise imza, (ii) T.C. kimlik numarası, (iii) tebligata esas yerleşim yeri veya iş yer adresi, (iv) var ise bildirime esas e-posta adresi, telefon ve faks numarası, (v) talep konusu bulunması zorunludur.
 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç başvurunuz bize ulaştıktan sonra 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.
 

6. İletişim Onayını Nasıl Geri Alabilirsiniz?

Sizinle iletişime geçmemiz amacıyla onay vermiş olmanız halinde, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca, onayınızı her zaman geri alma hakkına sahipsiniz. İletişim izninizin iptali için web adresi üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz.
 

Bilgilendirme
Bilgilendirme


 
 
  0 380 000 11 22 - 0 380 000 33 44         bilgi@tugrapalas.com
  Burhaniye Mah. General Kazım Sokak No:6 Merkez/Düzce


 
ana sayfa        hakkımızda        hizmetler        foto galeri        video galeri        haberler        etiketler        iletişim
 
 
 
Proweb